Daisy-rom kennismakingspakket

Daisy-roms zijn speciale luisterboeken voor mensen met een visuele handicap of een leesbeperking.

Een daisy-rom is een speciaal soort luisterboek. Het schijfje ziet er hetzelfde uit als een luisterboek op cd. Het verschil is dat een daisy-rom langzamer of sneller kan worden afgespeeld. Verder kunt u er ook in bladeren om te zoeken naar pagina's, net als bij een boek.

Daisy-speler
Voor het optimaal beluisteren van een daisy-rom is een speciaal afspeelapparaat nodig: de daisy-speler. Deze apparaten zijn speciaal gemaakt voor mensen met een leeshandicap, dus met grote knoppen voor het afspelen. U kunt als bibliotheeklid een gratis kennismakingspakket met een daisy-speler en enkele daisy-roms lenen en uitproberen voordat u tot aanschaf overgaat.
Via de zoekstructuur van de Daisy-speler kan gebladerd (genavigeerd) worden in de tekst naar bijvoorbeeld pagina’s, hoofdstukken en/of rubrieken. Ook kan de afspeelsnelheid, volume en dergelijke geregeld worden.

Een aantal daisy-rom's kan worden afgespeeld op de pc, maar hierbij ontbreken dan de navigeermogelijkheden, zoals bij de Daisy-speler.

Kennismakingspakket:

Bibliotheek VANnU leent kennismakingspakketten uit waarmee u de daisyspeler kunt uitproberen. 

Bibliotheek VANnU leent geen losse luisterboeken op daisy-rom's voor volwassenen uit. Hiervoor kunt u terecht bij het  Loket aangepast lezen