Taal voor het leven West-Brabant

Zelf aan de slag!

Heb je moeite met lezen, schrijven en/of het werken met de computer? Bij de bibliotheek kunnen we je op verschillende manieren helpen. Je kunt bij ons terecht voor computerlessen, taaloefengroepen of cursussen.
 

Voor doorverwijzers

Als je iemand spreekt die moeite lijkt te hebben met het begrijpen van informatie, schrijven en/of het werken op de computer. Dan kun je diegene helpen door hem of haar door te verwijzen naar een taalaanbieder of naar het Taalhuis. 
 

Voor werkgevers

Veel bedrijven hebben niet door dat hun medewerkers problemen hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Door samen aan de slag te gaan, kunnen we het aanpakken. Niet alleen voor de werknemers is dit belangrijk, maar ook voor het bedrijf zelf.