Voor doorverwijzers

Stap 1 - Maak het bespreekbaar

Heb je een cliënt die laaggeletterd lijkt te zijn of digitaal niet mee kan komen? Maak het bespreekbaar. Geef aan dat er allerlei mogelijkheden zijn om daar nog iets (gratis) aan te doen. Ook op oudere leeftijd.  

Stap 2 - Vraag om contactgegevens

Vraag aan je cliënt of je zijn/haar telefoonnummer door mag geven aan het Taalhuis. Dan neemt een medewerker van het Taalhuis in de regio contact op met de cliënt om een afspraak te maken en alle mogelijkheden te bespreken. Laat het initiatief niet bij de cliënt liggen, maar onderneem zelf actie.  

Stap 3 - Geef de gegevens door

Meld je klant aan bij het Taalhuis door het onderstaande formulier in te vullen. Je cliënt wordt dan zo snel mogelijk 
uitgenodigd voor een intake. 
 

Taalkaarten per gemeente