Voor werkgevers

Ik wil laaggeletterd personeel helpen

Lezen en schrijven

Wil je jouw medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteunen? Dan is een opleiding of cursus een goede oplossing. De bibliotheek en andere taalaanbieders in de regio hebben verschillende cursussen die geschikt kunnen zijn. Samen kijken we naar de beste oplossing voor de medewerkers en het bedrijf. 

Tot wel 67 procent van de cursuskosten van opleidingen kan via de subsidieregelingen van stichting Tel mee met Taal vergoed worden.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 
 

Rekenen

Zijn er medewerkers die specifiek aan de slag willen met rekenen? Ook dat kan bij de bibliotheek. We hebben een reeks met oefenboeken waarmee ze aan de slag kunnen. Samen met een vrijwilliger gaan ze deze opdrachten maken zodat er ook gelijk vragen gesteld kunt worden. Maar ook rekencursussen die speciaal gericht zijn op het beter leren omgaan met geld zitten in het aanbod. 

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

Werken met de computer

Medewerkers die moeite hebben met digitale vaardigheden kunnen bij de bibliotheek een computercursus volgen. We hebben een gratis basiscursus die helpt beter gebruik te maken van de computer.

Deze cursus kunnen we op maat maken zodat het passend is bij de leervraag en de werkzaamheden in het bedrijf.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 
 

Ik wil mijn medewerkers trainen om laaggeletterdheid te herkennen

Subsidiemogelijkheden

Via stichting Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. 

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten.
Bibliotheek West-Brabant kan je helpen met het aanvragen van de subsidie.

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.
 

Training Herkennen en doorverwijzen

Wij kunnen een gratis training ‘Het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden’ verzorgen voor mensen die de laaggeletterden dagelijks tegenkomen in hun werk. Denk hierbij aan HR-personeel en leidinggevenden. Een ervaringsdeskundige die zelf ooit laaggeletterd is geweest komt vertellen en geeft tips.

In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is laaggeletterdheid en wat betekent het?
 • De invloed van laaggeletterdheid op het leven van mensen, bijvoorbeeld geld, gezondheid en werk.
 • Het herkennen van laaggeletterdheid.
 • Wat kunt u doen? En hoe kunnen we u daarbij ondersteunen of hoe kunt u mensen doorverwijzen?

Deze trainingen kunnen we aanpassen naar jullie wensen en wat voor werk de organisatie of het bedrijf doet.

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 

Training Motiverende gesprekken

Na het volgen van ‘Het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden’ kan ook de vervolgtraining ‘Motiverende gesprekstechnieken’ gegeven worden. Deze training gaat in op hoe medewerkers een gesprek aan kunnen gaan als ze laaggeletterdheid vermoeden.

In de training komen deze onderwerpen aan bod:

 • Hoe ga je het gesprek aan?
 • Waarom vind je het moeilijk om een gesprek aan te gaan?
 • Hoe kun je mensen vertellen om iets aan hun probleem te doen?
 • Waarom moet je het er op een later moment nog eens over hebben?

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. 
 

Taal werkt!

Het programma ‘Taal werkt!’ is ontwikkeld voor werkgevers in de regio West-Brabant en maakt het gemakkelijk om op de werkvloer aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Hoe je dat aanpakt?

Dat is precies waar Taal werkt! mee helpt, in de bijbehorende taalkit vind je:

 • Een eenvoudig stappenplan met beschrijving
 • Kant-en-klare documenten (presentatie ‘waarom en hoe’, voorbeeldteksten, best practises)
 • De contactgegevens van lokale taalaanbieders
 • Certificaten als waardering en motivatie

Webinar Cubiss

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Zij geven bijvoorbeeld ook een webinar speciaal voor werkgevers. De webinar Werk en Taal hebben zij ontwikkeld om werkgevers inzage te geven in de problematiek van laaggeletterdheid en zij geven ook ideeën en oplossingen.
 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de contactpersoon in jouw regio.

Bergen op Zoom

Esther Hartog
e.hartog@bibliotheekwb.nl
06-23225190

Halderberge

Gillan Wijngaards
g.wijngaards@bibliotheekwb.nl
06-34171551

Moerdijk

Margriet Gritter    
m.gritter@bibliotheekwb.nl
06-34171550

Roosendaal

Gillan Wijngaards  
g.wijngaards@bibliotheekwb.nl
06-34171551

Rucphen

Esther Hartog   
e.hartog@bibliotheekwb.nl
06-23225190

Steenbergen

Jacqueline Ooms
j.ooms@bibliotheekwb.nl   
06-81929086

Woensdrecht

Jacqueline Ooms
j.ooms@bibliotheekwb.nl   
06-81929086

Zundert

Margriet Gritter    
m.gritter@bibliotheekwb.nl
06-34171550