Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen zijn wij minimaal tot en met 9 februari gesloten, maar de AfhaalBieb is open. Kijk hier voor de openingstijden!

Online kun je blijven lezen via www.onlinebibliotheek.nl en blijven leren via onze online activiteiten.

Kijk hier voor de Corona maatregelen.

Computerlessen en taaloefenen... Bel, kom langs of mail

Wist je dat 1 op de 9 inwoners in West-Brabant moeite heeft met lezen en schrijven of rekenen? Misschien ken jij ook wel iemand die problemen heeft met het invullen van formulieren, lezen van post, optellen van bedragen of werken met een computer.Vaak durft hij of zij door schaamte geen hulp te vragen. Dat is jammer, want er zijn genoeg mogelijkheden, ook bij je lokale bibliotheek! 

Bellen kan altijd, met: 06 – 23 22 51 90.
Dan krijg je Esther aan de lijn die je alles kan vertellen over (gratis) computerlessen en taaloefenen. Voor overdag of ’s avonds. 

Langskomen in de bieb kan ook. We hebben iedere week inloopspreekuren:

 • Taalpunt Roosendaal, Markt 54a | donderdag 14.00 – 16.30 uur
 • Taalhuis Bergen op Zoom, Kortemeestraat 17 | dinsdag 19.00 - 20.30 uur en
  woensdag van 10.00 – 12.00 uur  
 • Taalpunt Zevenbergen, Kasteelweg 3 | donderdag van 10.00 – 12.00 uur
 • Taalpunt Oudenbosch, St. Annaplein 3 | vrijdag van 14.00 – 16.30 uur 


Of stuur een mail naar taalhuis@bibliotheekwb.nl Bel, kom langs of mail….we staan klaar om je verder te helpen!

Taal maakt je sterker!

Taal- en computercursussen

Klik&Tik

Je kunt meedoen aan de Internetcursus Klik&Tik en de computercursus Basis Klik&Tik waar je de eerste stappen leert van het werken met de computer. Beide cursussen doe je alleen achter de computer. Er is een vrijwilliger aanwezig als je hulp nodig hebt.

Lees meer over de Klik&Tik cursus


Digisterker
Vind je het lastig om met de websites van de overheid te werken of jouw DigiD te gebruiken?

Volg de cursus Digisterker!

Gezamenlijke aanpak Laaggeletterdheid

Uw kleinkind voorlezen, veiligheidsinstructies lezen, internetbankieren, uw paspoort verlengen, een sollicitatiebrief schrijven of het veilig gebruiken van medicijnen. 12% van de Nederlandse beroepsbevolking (16 – 65 jaar) ervaart dagelijks dat meedoen niet zo vanzelfsprekend is wanneer bovenstaande zaken moeizaam gaan of zelfs te moeilijk zijn. De effecten van een geringe taalvaardigheid zijn groot op uw gezondheid, uw gezin en uw werk.

In West-Brabant werken St. Lezen & Schrijven, de bibliotheken en ROC Kellebeek met partners uit het onderwijs, de zorg en sociale werkvoorziening samen aan de aanpak van laaggeletterdheid onder de naam Taal voor het Leven.

Uitgangspunten van Taal voor het Leven West Brabant zijn:

 • De kracht van de verbinding tussen het formele aanbod van het ROC en het non-formele aanbod van en via de bibliotheken
 • De kracht van de West-Brabantse burgers benutten om de doelgroep te ondersteunen door het opleiden van vrijwilligers
 • De kracht van de samenwerking tussen diverse organisaties binnen het netwerk
 • De kracht van de bibliotheek als een open, laagdrempelige en veilige leeromgeving voor een leven lang leren
 • De kracht van moderne digitale leermiddelen

Het programma biedt ondersteuning aan inburgeraars, laaggeletterden en werkzoekenden. Speciaal voor hen is er een aanbod aan cursussen, informatie, werkplekken, boeken en kan men terecht in het Taalpunt; in de bibliotheek of in een buurthuis.

Daarnaast levert Taal voor het Leven een bijdrage aan de bewustwording van de problematiek van laaggeletterdheid door het geven van de workshop Herkennen & Doorverwijzen Laaggeletterdheid voor professionals in verschillende sectoren en de inzet van de Taalmeter  

Tot slot werkt Taal voor het Leven aan het actief lokaal Taalnetwerk van taalaanbieders met als doel elkaar te informeren en naar elkaar te verwijzen.  

 

Het verhaal van Vera

Aanpak laaggeletterdheid 2020-2024

Taalnetwerk Bibliotheek West-Brabant

In veel van onze gemeentes zijn Taalnetwerken actief.Hierin gaan o.a. taalaanbieders, welzijnsorganisaties, partners uit het onderwijs en gemeentes met elkaar in gesprek over de preventie en het voorkomen van laaggeletterdheid. Deze netwerken worden ondersteund door de Stichting Lezen & Schrijven binnen het programma Taal voor het Leven West-Brabant.

Doel van een Taalnetwerk is om op lokaal niveau de samenwerking tussen diverse partijen te bevorderen om laaggeletterdheid in het werkgebied te bestrijden.Speerpunten zijn:
• doorverwijzen
• samenwerken t.b.v. een groter bereik
• ontwikkelen van activiteiten en projecten
• oprichting van Taalhuizen of Taalpunten met een spreekuur en/of trainingsaanbod en/of collectie.
• het vinden, binden en opleiden van taalvrijwilligers

Wil je ook meedoen aan een van de lokale taalnetwerken, mail dan naar taalhuis@bibliotheekwb.nl.

Taalnetwerk Bibliotheek West-Brabant

Walk & Talk

Walk&Talk is dé gratis koffiepauze voor werkzoekenden in de Bibliotheek Bergen op Zoom en Roosendaal. Werk zoeken hoef je immers niet alleen te doen! Je hoort inspirerende verhalen, krijgt praktische tips en kunt ervaringen uitwisselen. Een gastspreker belicht elke bijeenkomst een specifiek thema. 

Waar: Bibliotheek Bergen op Zoom
Wanneer: Iedere eerste maandag van de maand, 10.00 - 12.00 uur

Waar: Taalpunt Bibliotheek Roosendaal
Wanneer: Iedere derde maandag van de maand, 10.00 - 12.00 uur

Aanmelden of meer info?
De toegang is gratis. Aanmelden is vanwege de Corona-maatregelen verplicht. Neem contact met ons op via:
mail: walktalk@bibliotheekwb.nl
telefoon: 06-23225190 (Esther Hartog, Bergen op Zoom) en 06-36396951 (Marij Rokx, Roosendaal)