Taal maakt je sterker!

Taal- en computercursussen

Klik&Tik

U kunt meedoen aan de Internetcursus Klik&Tik en de computercursus Basis Klik&Tik waar u de eerste stappen leert van het werken met de computer. Beide cursussen doet u alleen achter de computer. Er is een vrijwilliger aanwezig als u hulp nodig heeft.

Lees meer over de Klik&Tik cursus


Digisterker
Vindt u het lastig om met de websites van de overheid te werken of uw DigiD te gebruiken?

Volg de cursus Digisterker!

Gezamenlijke aanpak Laaggeletterdheid

Uw kleinkind voorlezen, veiligheidsinstructies lezen, internetbankieren, uw paspoort verlengen, een sollicitatiebrief schrijven of het veilig gebruiken van medicijnen. 12% van de Nederlandse beroepsbevolking (16 – 65 jaar) ervaart dagelijks dat meedoen niet zo vanzelfsprekend is wanneer bovenstaande zaken moeizaam gaan of zelfs te moeilijk zijn. De effecten van een geringe taalvaardigheid zijn groot op uw gezondheid, uw gezin en uw werk.

In West-Brabant werken St. Lezen & Schrijven, de bibliotheken en ROC Kellebeek met partners uit het onderwijs, de zorg en sociale werkvoorziening samen aan de aanpak van laaggeletterdheid onder de naam Taal voor het Leven.

Uitgangspunten van Taal voor het Leven West Brabant zijn:

  • De kracht van de verbinding tussen het formele aanbod van het ROC en het non-formele aanbod van en via de bibliotheken
  • De kracht van de West-Brabantse burgers benutten om de doelgroep te ondersteunen door het opleiden van vrijwilligers
  • De kracht van de samenwerking tussen diverse organisaties binnen het netwerk
  • De kracht van de bibliotheek als een open, laagdrempelige en veilige leeromgeving voor een leven lang leren
  • De kracht van moderne digitale leermiddelen

Het programma biedt ondersteuning aan inburgeraars, laaggeletterden en werkzoekenden. Speciaal voor hen is er een aanbod aan cursussen, informatie, werkplekken, boeken en kan men terecht in het Taalpunt; in de bibliotheek of in een buurthuis.

Daarnaast levert Taal voor het Leven een bijdrage aan de bewustwording van de problematiek van laaggeletterdheid door het geven van de workshop Herkennen & Doorverwijzen Laaggeletterdheid voor professionals in verschillende sectoren en de inzet van de Taalmeter  

Tot slot werkt Taal voor het Leven aan het actief lokaal Taalnetwerk van taalaanbieders met als doel elkaar te informeren en naar elkaar te verwijzen.  

 

Laaggeletterdheid

Week van de Alfabetisering

Taalnetwerk Bibliotheek West-Brabant

In het Taalnetwerk Bibliotheek West-Brabant nemen taalaanbieders en intermediairs deel uit de regio Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Zundert en Rucphen. Het Taalnetwerk wordt ondersteund door St. Lezen & Schrijven binnen het programma Taal voor het Leven en ROC Kellebeek.
Doel van het Taalnetwerk is de lokale samenwerking te bevorderen om laaggeletterdheid in het werkgebied te bestrijden.

Speerpunten zijn:
• doorverwijzen
• samenwerken t.b.v. een groter bereik
• ontwikkelen van activiteiten en projecten
• oprichting van Taalpunten met een spreekuur en/of trainingsaanbod en/of collectie op locatie (bieb, buurthuis of elders)
• het vinden, binden en opleiden van taalvrijwilligers
 

Taalnetwerk Bibliotheek West-Brabant

Taalkaart Bibliotheek West-Brabant

Taalkaart 2018

De Taalkaart is er voor iedereen die meer wil weten over het leren en oefenen van de Nederlandse taal. Dat kunnen mensen zijn die het Nederlands als moedertaal hebben, maar ook mensen die het Nederlands als tweede taal hebben.

In de regio zijn naast de bibliotheek veel andere organisaties actief met taalcursussen en taalmaatjes. U  kunt er leren lezen, schrijven, rekenen en computercursussen volgen. Dit aanbod is groot en divers. Via de Taalkaart wordt het aanbod in beeld gebracht. Zonder hulp van aanbieders, geïnteresseerden en vrijwilligers is de Taalkaart nooit af of compleet. Mist u dus iets op onze kaart, we horen het graag van u.

U kunt de Taalkaart hier downloaden.
 

Walk & Talk

Wilt u ervaringen uitwisselen met andere werkzoekenden? Sollicitatie en netwerk-tips delen? Dan kan tijdens de Walk&Talk-bijeenkomsten in de centrale bibliotheek in Roosendaal.