Wat kun je allemaal bij de bieb?

Bij de bibliotheek kun je terecht voor het lenen van boeken, e-books en tijdschriften. De bieb is ook
een plek waar je antwoorden kunt vinden en jezelf verder kunt ontwikkelen. We bieden voor jong
en oud cursussen, trainingen en activiteiten aan, zowel online als in de bibliotheek. We ondersteunen en stimuleren mensen in hun ontwikkeling en bouwen samen aan een betere samenleving. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen, is ons aanbod voor iedereen toegankelijk. In dit filmpje vertellen we je hierover.

Een leven lang leren

De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:

• de rol in te vullen van inspirator en facilitator. Andere partijen nemen het daadwerkelijke lesgeven op zich.
• deel te nemen aan lokale netwerken op het gebied van een leven lang leren (niet formele educatie) en het aanbod te bundelen om dit ook via de bibliotheek aan te kunnen bieden.
• te fungeren als wegwijzer.
• het stimuleren van en deelnemen aan relevante lokale en regionale netwerken t.b.v. de aanpak laaggeletterdheid (Taal & Leven West-Brabant en Taalnetwerk West-Brabant). Zo bieden we mensen, door cursussen in de bibliotheek, een laagdrempelige eerste stap in de richting van formele educatie.
• programma’s aan te bieden om mediavaardigheid voor volwassenen te bevorderen.

 

Zelf aan de slag

Van collectie tot connectie

De bibliotheek stimuleert het delen van informatie, kennis en leesplezier door haar lezers en anderen in haar omgeving te betrekken bij de programmering en de collectie. Dat doen we in de vestigingen maar ook in de wijken en dorpen:

• de bibliotheek stimuleert lezen en (het delen van) leesplezier.
• de bibliotheek speelt een actieve rol in het bevorderen van het delen van informatie, het kennismaken met nieuwe informatie en het ontstaan van (nieuwe) ideeën.
• de bibliotheek vormt haar kernvestigingen om tot moderne lees- en leercentra;doelmatig en toekomstbestendig.
• de bibliotheek biedt collectie en programma’s aan op andere plaatsen dan een bibliotheekvestiging.

Focus op jeugd

Uitgangspunt is om kinderen te verleiden elke dag te lezen en dan het liefst minimaal 15 minuten, mét plezier. Dit doet Bibliotheek West-Brabant door:


• deel te nemen aan netwerken die taal-, lees-, media- en cultuureducatie bevorderen.
• instellingen te adviseren hoe ze lees bevordering in de praktijk kunnen toepassen.
• programma’s aan te bieden om het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen te bevorderen met literatuur als basis.
• programma’s aan te bieden om kinderen mediawijzer te maken.
• kinderen, ouders en professionals uit te nodigen mee te denken en te programmeren.
• het aanbieden van een uitdagende collectie en het inzetten van een professionele leesconsulent van de bibliotheek bij het
ondersteunen van het leesonderwijs.
• 100% van de jeugd in alle wijken en kernen te bereiken.

Jeugd

Doelstellingen Bibliotheek West-Brabant

Doelstellingen (bron: statuten)

Stichting Bibliotheek West-Brabant stelt zich ten doel:

a. het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het
verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

b. het opstarten en in stand houden van centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.

Visie en missie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zich een leven lang kan ontwikkelen. We maken dit mogelijk door het stimuleren van lezen en digitale geletterdheid en het toegankelijk maken van informatie en ontmoetingen.

De Bibliotheek West-Brabant: voor iedereen een ander verhaal.

Je bent welkom in de bibliotheek. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, elkaar kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. Hier heeft elke bezoeker zijn of haar eigen verhaal. 

Lees hier de verhalen van onze bezoekers

Algemene informatie

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek West-Brabant

Contactgegevens
Markt 54a, 4701 PH Roosendaal
Postbus 259, 4700 AG Roosendaal
0165 - 55 20 80
info@bibliotheekwb.nl

KvK
41102112

BTW
NL 002867552B01

Algemeen directeur-bestuurder
Mevr. R. (Roos) Herman MBA

Raad van Toezicht
De heer P. de Koning, voorzitter
Mevrouw A. Bergmans
Mevrouw E. Korteweg
De heer Y. Lataster
Mevrouw C. van der Poel
De heer W. Reinders

Beloningsbeleid
De CAO Openbare bibliotheken wordt gehanteerd.
Raad van Toezicht: de leden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Jaarverslag en jaarrekening