Vacature lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Stichting Bibliotheek West-Brabant is als bibliotheek verantwoordelijk voor het bibliotheekaanbod in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Rucphen en Halderberge. Stichting Bibliotheek West-Brabant levert een bijdrage aan drie maatschappelijke opgaven: 

  • een geletterde samenleving
  • participatie & informatie samenleving
  • leven lang leren ontwikkelen

De Bibliotheek West-Brabant is een fusieorganisatie die volop in beweging is.

De Raad van Toezicht is op zoek naar een

                         lid Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheek West-Brabant

Stichting Bibliotheek West-Brabant kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In de komende periode treedt een lid statutair af.
Gezien de profilering en de aanwezige deskundigheid op dit moment gaat de voorkeur uit naar
een lid met:
• Deskundigheid op financieel gebied
• Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in een toezichthoudende rol met een toekomstgerichte en ondernemende visie
• Een actueel netwerk in de politieke-, bestuurlijke- en/of culturele sector

De Raad van Toezicht heeft zich verbonden aan de aanbevelingen van Cultural Governance en werkt mede daarom met een rooster van aftreden.
Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een verlenging voor
nog eens vier jaar. De raad vergadert circa zes keer per jaar.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding en eventuele onkosten ten behoeve van de werkzaamheden voor de Raad van Toezicht worden vergoed.

Kandidaten wonen bij voorkeur in het verzorgingsgebied van de Bibliotheek West-Brabant.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met Curriculum Vitae vóór 11 november 2021 sturen naar mevrouw Suzan Chamuleau, Officemanager.
Per e-mail: s.chamuleau@bibliotheekwb.nl
Per post:    Postbus 259, 4700 AG Roosendaal

Voor meer informatie over de functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met Suzan Chamuleau. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0165) 552 080.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bibliotheek West-Brabant is...

Over Bibliotheek VANnU

Wie zijn wij?
Vanaf 1 januari 2020 zijn Bibliotheek VANnU en Het Markiezaat samen Bibliotheek West-Brabant. De nieuwe bieb bouwt verder aan een sterk bibliotheeknetwerk in West-Brabant, in onze vestigingen, op scholen en daarbuiten. De bibliotheek is er voor iedereen die wil lezen, leren, ontmoeten en ontdekken. De bibliotheek prikkelt leergierigheid! De wensen van onze klanten, bezoekers en samenwerkingspartners staan daarbij centraal.