Digi-Taalhuis Bergen op Zoom gecertificeerd met een 8!

Gepubliceerd op: 7 februari 2023 10:03

Directeur van de Bibliotheek West-Brabant en wethouder Verroen van Bergen op Zoom presenteren het certificaat van het Digi-Taalhuis Bergen op Zoom

De Bibliotheek West-Brabant vindt het belangrijk dat iedereen zich een leven lang kan ontwikkelen. Daarom zijn wij een van de partners van het Digi-Taalhuis, een samenwerkingsverband van verschillende doorverwijzers en cursusaanbieders op het gebied van verbetering van taal- en digitale vaardigheden. Maandag 6 februari werd het Digi-Taalhuis Bergen op Zoom geprezen om haar werk: als eerste Digi-Taalhuis van West-Brabant ontving zij een certificering met het cijfer 8!

“Een kroon op het werk,” noemt wethouder Verroen de certificering. Namens de gemeente Bergen op Zoom was hij aanwezig in de bibliotheek van Bergen op Zoom om het gevelbord met de certificering te overhandigen aan de directeur van de Bibliotheek West-Brabant Roos Herman. 

De kracht van samenwerking

In haar welkomstwoord benadrukte Roos Herman het belang van de samenwerking binnen het Digi-Taalhuis en zei daarbij hoe leuk ze het vond dat er verschillende partners aanwezig waren bij deze certificering. “Dat maakt dit ook zo krachtig,” zegt Herman. “Dat we dit samen doen.”

Van taalcursist naar taaldocent

Hét bewijs van de kracht van samenwerking was ook van de partij: Rawda, een Syrische vrouw die nu tien jaar in Nederland woont. Na haar inburgering vond ze dat ze nog niet uitgeleerd was en ze werd doorverwezen naar het inloopspreekuur van het Digi-Taalhuis in de bibliotheek van Bergen op Zoom; daar kon ze verder worden geholpen. Bij de bibliotheek oefende ze verder met de Nederlandse taal en mocht ze bij Curio het B1-examen doen. Hierna heeft ze zelfstandig het B2-niveau behaald. Tegenwoordig geeft Rawda zelf Nederlandse les bij het V.I.V.

Tot haar grote verrassing was ook Rawda’s oude docent van Curio, Pierre, aanwezig bij de certificering.
Ze noemt hem: “De beste docent ooit.”

Iedereen moet mee kunnen doen

Curio en het V.I.V. zijn slechts twee van de vele partners die deel uitmaken van het Digi-Taalhuis. Deze samenwerkingen maken het zowel lokaal als regionaal en zelfs landelijk mogelijk om iedereen die aan de slag wil met basisvaardigheden, te voorzien van informatie en aanbod. Alle partners van het Digi-Taalhuis zijn het erover eens dat het beheersen van die basisvaardigheden nodig is om mee te kunnen doen in de maatschappij. Wethouder Verroen verwoordt dit op een mooie manier: “Als je geen woorden hebt, kun je je niet uiten. Jullie geven die woorden waarmee mensen zich kunnen uiten. Jullie zorgen ervoor dat mensen mee kunnen doen.”

Meer informatie over het Digi-Taalhuis