Over ons

Meerwaarde van de BWB

Bij de Bibliotheek West-Brabant ondersteunen en stimuleren we mensen in hun ontwikkeling en bouwen we samen aan een betere samenleving. We hebben voor iedereen wat te bieden; boeken, cursussen, workshops en nog veel meer. Met een focus op leesbevordering, digitale geletterdheid, informeren en het aanleren van basisvaardigheden zoals het omgaan met de computer of het leren van de Nederlandse taal.

Het verhaal van....

Iedereen is welkom in de bibliotheek. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn, elkaar kunt ontmoeten en je jezelf kunt ontwikkelen. Hier heeft elke bezoeker zijn of haar eigen verhaal. In Het verhaal van... vertellen bezoekers van onze bibliotheken, betrokken partners en deelnemers aan activiteiten hun persoonlijke en (opr)echte verhalen over hun ervaringen.

Lees hier de verhalen van onze bezoekers

Missie en visie

De Bibliotheek West-Brabant is actief in acht gemeenten, te weten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Missie en visie
We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en zichzelf een leven lang kan ontwikkelen. We maken dit mogelijk door het stimuleren van lezen en digitale geletterdheid en het toegankelijk maken van informatie en ontmoetingen.

Bij het uitvoeren van onze missie werken we vanuit vier domeinen:
  • Leesbevordering
  • Basisvaardigheden
  • Digitale geletterdheid
  • Informeren

Hiervoor werken we nauw samen met instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur, zorg en gezondheidsbevordering. 

Leesbevordering

Het aantal woorden dat je in je leven hoort, bepaalt hoe taalvaardig je bent. Praten met je kind en (voor) lezen vergroten de woordenschat en geeft je kind een enorme voorsprong.  Met meer taal leer je beter lezen, heb je meer plezier in lezen en kun je jezelf ook digitaal beter redden. Leesbevordering draagt dus bij aan de ontwikkeling van je basisvaardigheden. Het (voor)lezen van boeken is een goed middel om de taalontwikkeling te stimuleren. We bieden hierbij ondersteuning met verschillende activiteiten, zoals de PeuterParade, de BiebFabriek én programma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school.

Basisvaardigheden

Om goed mee te kunnen doen in de samenleving heb je goede basisvaardigheden nodig. Het niveau van lezen, schrijven, rekenen én digitale vaardigheden heeft namelijk grote invloed op de kwaliteit van je leven. Want lezen, schrijven en rekenen gebruik je in het dagelijks leven eigenlijk overal. En omdat we steeds meer online doen, worden ook digitale vaardigheden steeds belangrijker. Om de basisvaardigheden van mensen te verbeteren, sluiten we zoveel mogelijk aan op de dagelijkse belevingswereld en wordt gewerkt vanuit laagdrempelige thema’s als gezondheid, gezin, geld en werk.

Digitale geletterdheid

Je kunt alleen volwaardig deelnemen aan de maatschappij als je voldoende vaardig, weerbaar en kritisch kunt omgaan met de digitale wereld. Want wie digitaal vaardig is, benut de kansen die technologie biedt. Binnen het domein Digitale geletterdheid stimuleren we dat burgers (volwassenen én jeugd) vaardiger en weerbaarder worden
en daardoor kunnen meedoen in én bijdragen aan de digitaliserende samenleving. We laten mensen kennis maken en experimenteren met de online wereld en nieuwe technologie. Dat doen we met educatieve programmering, zoals MediaLab en Codordojo en door het delen van informatie, zoals DigiWegwijs.

Informeren

De bibliotheek heeft een belangrijke rol bij het beschikbaar stellen
van kennis en informatie. In onze bibliotheek zijn verschillende informatiepunten te vinden, bijvoorbeeld op het gebied van basisvaardigheden, lezen met een leesbeperking, integratie en inburgering en de (digitale) overheid. Informeren doen we door het aanbieden van verschillende collecties (boeken, tijdschriften, kranten en materialen), digitale bronnen (Delpher en luisterboeken) en informatiepunten (Informatiepunten Digitale Overheid en het Geheugenhuis). Ook organiseren we uiteenlopende activiteiten
voor allerlei doelgroepen.

Algemene informatie

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek West-Brabant

Contactgegevens
Markt 54a, 4701 PH Roosendaal
Postbus 259, 4700 AG Roosendaal
0165 - 55 20 80
info@bibliotheekwb.nl

KvK  | 41102112
BTW | NL 002867552B01
IBAN| NL 66 RABO 0145891232

Beloningsbeleid
De CAO Openbare Bibliotheken wordt gehanteerd.

Directie & Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder
Mevrouw R. Herman MBA

Raad van Toezicht
De heer Y. Lataster | voorzitter
Mevrouw A. Bergmans
Mevrouw. J. Hobert
Mevrouw E. Korteweg
Mevrouw C. van der Poel
De heer. A. van Diepen | trainee

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Missie, visie en strategie van de RvT

Reflectie op de toepassing van de Governance Code Cultuur

ANBI-status

Stichting Bibliotheek West-Brabant heeft een erkende Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waarmee wij officieel worden aangemerkt als een goed doel. Dit betekent dat je giften aan de bibliotheek aftrekbaar zijn in de belastingaangifte. Voor bedrijven geldt een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

Verklaring ANBI-status

Werken bij de Bibliotheek West-Brabant

Wil je werken bij onze bibliotheek? Kijk dan of we op dit moment een vacature hebben die bij jou past.

Bekijk onze vacatures