Unieke en bijzondere samenwerking tussen acht gemeenten en de Bibliotheek

Gepubliceerd op: 6 november 2023 13:09

De bibliotheek is een moderne, maatschappelijke, educatieve organisatie in het hart van de samenleving. De acht gemeenten in West-Brabant onderstrepen dit belang. Op 2 november hebben deze gemeenten en de Bibliotheek West-Brabant een volgende stap gezet in de continuering van de samenwerking voor het bibliotheekwerk met het samenwerkingsconvenant 2024-2027.

Koning Willem-Alexander vertelde het al in de troonrede. De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen lezen, leren en elkaar ontmoeten.
De bibliotheek draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners. De Bibliotheek West-Brabant verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. Een unieke en bijzondere samenwerking tussen acht West-Brabantse gemeenten en de Bibliotheek voor opnieuw een periode van vier jaar. De acht betrokken gemeenten en de Bibliotheek West-Brabant zien een convenant als een solide basis voor een optimale regionale samenwerking. Met het convenant wordt flexibiliteit in lokale keuzes van gemeenten geboden in combinatie met meer zekerheid over de toekomst van de Bibliotheek West-Brabant. Daaraan verbonden schept het meer duidelijkheid over de doorbelastingen en kosten voor de deelnemende gemeenten.

Kwalitatief goed bibliotheeknetwerk
Het afsluiten van dit convenant zorgt voor het adequaat in stand houden van een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk. Afspraken worden gezamenlijk vastgelegd en de regie blijft in handen van de gemeenten en de Bibliotheek West-Brabant. Daarnaast zorgt het convenant voor een slag in efficiëntie
en effectiviteit, omdat het convenant beschrijft hoe gemeentes en bibliotheek gezamenlijk afstemmen bij veranderingen. “We zijn heel blij met deze samenwerking”, vertelt Roos Herman, “onze dienstverlening is beschikbaar voor alle inwoners van de betrokken gemeenten. De Bibliotheek West-Brabant opereert als maatschappelijk-educatieve organisatie in een omgeving die volop in beweging is. Dit zien wij terug in de samenwerking met de gemeenten, in de vraag van inwoners en in de samenwerkingen tussen maatschappelijke partners. We helpen bij de ontwikkeling van iedereen. De een heeft behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, terwijl de ander juist behoefte heeft aan het ontwikkelen van basisvaardigheden, zoals de Nederlandse taal leren, lezen, schrijven of rekenen. De rol van de bibliotheek verschuift daardoor steeds meer naar netwerker en verbinder, waarbij de inhoudelijke expertise van onze medewerkers van enorme toegevoegde waarde is”.  

Bij deze feestelijke bijeenkomst waren de volgende personen aanwezig:
v.l.nr. Lars van der Beek (wethouder gemeente Woensdrecht), Judith Kuijpers, (wethouder gemeente Zundert), Esther Prent (wethouder gemeente Steenbergen), Klaar Koenraad (wethouder gemeente Roosendaal), Bennie Blom (wethouder gemeente Moerdijk), René Lazeroms (wethouder gemeente Rucphen), Roos Herman (directeur-bestuurder de Bibliotheek West-Brabant), Letty Demmers,
(wethouder gemeente Bergen op Zoom), Patrick Schouw (wethouder gemeente Halderberge).